Bildiri Gönderimi

  • Bildiri özetleri edebiyatvecevre@kapadokya.edu.tr e-posta adresine, Word formatında, dosya adı yazar adı ve soyadı olacak şekilde gönderilmelidir. (Ör. Türk Şiirinde Çevre_Yunus Emre Karaman)
  • Yazar adı ve soyadı başlığın altına yazılmalıdır. Görev, unvanı, kurum adı, e-posta ve ORCID üyelik bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek ilk sayfanın altında verilmelidir.
  • Kalın ve sola yaslı “Özet” / “Abstract” başlığının altında tek satır aralığı ile 250 ila 400 sözcükten oluşan özette araştırma problemi, gerekçe, amaç, yöntem ve bulgular yer almalıdır. Özet’in hemen altında kalın ve sola yaslı “Anahtar Sözcükler:” / “Key Words:” başlığını takiben üç ila beş anahtar sözcük verilmelidir. Özet ve anahtar sözcüklerin Türkçesi ve İngilizcesi birebir aynı olmalıdır. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
  • Başlık sözcüklerinin ilk harfleri (bağlaçlar ve ayrı yazılan ekler hariç) büyük, tamamı kalın (bold) ve ortalanarak yazılmalıdır.
  • Türkçe yazım ve noktalamada Türk Dil Kurumunun yürürlükteki en son yazım kılavuzu ve sözlüğü esas alınmalıdır. Buralarda yer almayan özel kullanımlarda tutarlılık gözetilmelidir.