Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Beyhan Kanter
Mardin Artuklu Üniversitesi

 

Doç. Dr. Bahtiyar Aslan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı

Kapadokya Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Okutan Davletov

Kapadokya Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar

Kapadokya Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Ünser

Kapadokya Üniversitesi

 

Arş. Gör. Duran Can Gazioğlu

Kapadokya Üniversitesi