Sempozyuma Katılım ve Bildiri Özeti Metni Yayım Şartları

  • Sempozyumun resmî dili, Türkçedir.
  • Bildiri özetlerinin hem Türkçe hem İngilizcesi yer almalıdır.
  • Bir yazar, en fazla iki bildiriyle katılabilir.
  • Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
  • Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış, yayımlanmamış ve özgün metinler olmalıdır.
  • Sempozyumda sunulan bildirilerden hakem değerlendirme süreci sonrasında seçilecek olanlar, Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından özet kitabı olarak yayımlanacaktır.