Sempozyum Programı

27 Mayıs 2022, Cuma

Birinci Gün

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. 

Zoom ID: 865 8670 6044
Zoom Şifre: 031222

Açılış Oturumu

09:30-09:45 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Nuran TEZCAN

Gürsel KORAT
09:45-10:00 Ara

1. Oturum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatih ŞAYHAN

10:00-10:15 Geleneksel Ekolojik Bilginin Kullanılmasına Yönelik Halk Hekimliği ve Halk Veterinerliğine Dair Bir Değerlendirme: Balıkesir Örneği

                      Dr. Öğr. Üyesi Berna AYAZ (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

10:15-10:30 Geleneksel Bilgi ve Kadim Bitkisel Şifa Kültürü

                      Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra UYGUR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

10:30-10:45 Alevî-Bektâşî Velâyetnâmeleri’nde Doğal Çevre Unsurları

                      Arş. Gör. Serdar GÜRÇAY (İstanbul Aydın Üniversitesi)

                     Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

10:45-11:00 Geleneksel Ekolojik Bilginin Konya'daki Tıbbî Folklor Uygulamalarına Yansıması

                     Öğr. Gör. Miyase GÜZEL (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

11:00-11:15 Soru-Cevap

11:15-11:30 Ara

2. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Nuran TEZCAN

11:30-11:45 Bahçeden Beslenen Bir Şiir Dünyası: Klasik Türk Şiiri

                      Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

11:45-12:00 Ardâvîrâfnâme’ye Ekoeleştirel Bir Yaklaşım

                     Doç. Dr. Sedat KARDAŞ (Muş Alparslan Üniversitesi)

12:00-12:15 Hüsn ü Aşk’ta Yaratılış Felsefesi ve Biyoçeşitlilik

                      Arş. Gör. Dilek YALÇIN (Gümüşhane Üniversitesi)

                      Doç. Dr. Adem CAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

12:15-12:30 Divan Şairinin Doğa ve Çevre Algısı

                     Arş. Gör. Dr. Sibel AY (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

12:30-12:45 Klasik Türk Şiirinde Anasır-ı Erbaanın Mazmun Olarak Kullanımı

                     Arş. Gör. Bahar YILMAZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

12:45-13:00 Soru-Cevap

13:00-14:00 Ara

3. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Alaattin KARACA

14:00-14:15 Halide Edib Adıvar’ın Kubbede Kalan Hoş Sada Hikâyesinde Seslerden Müteşekkil Kültürel Çevre

                     Dr. Arş. Gör. Mehmet Ragıp ETE (Mardin Artuklu Üniversitesi)

14:15-14:30 Mustafa Kutlu’nun “Cüz Gülü” Hikâyesine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım

                      Arş. Gör. Buşra ATAKER GÜNEŞ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

14:30-14:45 Mustafa Reşid’in Hikâyelerinde On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbul’unda Boğaziçi ve Alafrangalık

                     Arş. Gör. Hakan SOYDAŞ (Atatürk Üniversitesi)

14:45-15:00 Necati Cumalı’nın “Susuz Yaz” Adlı Tiyatro Eserinin Ekoeleştirel İncelemesi

                      Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma KOCA (Erciyes Üniversitesi)

15:00-15:15 Soru-Cevap

15:15-15:30 Ara

4. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Gonca GÖKALP ALPASLAN

15:30-15:45 Hakan Bıçakcı’nın Doğa Tarihi ve Uyku Sersemi Adlı Romanlarını Ekoeleştirel Yaklaşımla İncelenmesi

                     Dr. Öğr. Üyesi Filiz FERHATOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

                     Gökçen BAYRAM (Marmara Üniversitesi)

15:45-16:00 Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Roman Serisinde Şamanizm ve Çevre

                      Dr. Öğr. Üyesi Nükhet OKUTAN DAVLETOV (Kapadokya Üniversitesi)

                      Dr. Timur B. DAVLETOV

16:00-16:15 T. Abdi’nin Sergüzeşt-i Kalyopi ve Seyr-i Servinaz Romanlarında Doğa, Kadın ve Şehir

                      Arş. Gör. Dr. Gülçin OKTAY ERKOÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

16:15-16:30 Zülfü Livaneli’nin Son Ada Romanında Ekolojik Yıkım Temsilleri ve Günümüzün Ekolojik Kaygıları

                     Öğr. Gör. Şulenur BİLGİN (Kapadokya Üniversitesi)

                     Öğr. Gör. Cenk TAKIM (Kapadokya Üniversitesi)

16:30-16:45 Gülayşe Koçak’ın Ekolojik Distopyası Siyah Koku’da Katastrofi ve Kıyamet Sonrası

                      Meltem DAĞCI (Anadolu Üniversitesi)

16:45-17:00 Soru-Cevap

 

28 Mayıs 2022, Cumartesi

İkinci Gün

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. 
Zoom ID: 865 8670 6044

Zoom Şifre: 031222

5. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim KAVAZ

10:00-10:15 Deniz Küstü ve Deli İbram Divanı Adlı Eserlerin Eko-eleştirel Değerlendirilmesi

                     Dr. Öğr. Üyesi Filiz FERHATOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

                     Gökçen BAYRAM (Marmara Üniversitesi)

10:15-10:30 Berci Kristin Çöp Masalları'nda Çevreye Algı Fenomenolojisi Üzerinden Bakmak: Yerleşme(me)nin Tekinsiz ve Sessiz Dili

                     Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR (Kapadokya Üniversitesi)

10:30-10:45 Marksist Ekoloji ve Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları Romanı

                     Arş. Gör. Ahmet CAN (Bartın Üniversitesi)

10:45-11:00 Toksik Bedenler, Çöpten Oyuncaklar

                      Yüksek Lisans Öğrencisi Nilüfer DİNÇ DEMİROK (Kapadokya Üniversitesi)

11:00-11:15 "Son Ada" ve "Son Ada'nın Çocukları" Adlı Romanlar Ekseninde Edebiyat ve Ekoeleştiri

                       Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Göksu KOÇ

11:15-11:30 Soru-Cevap

11:30-11:45 Ara

6. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Beyhan KANTER

11:45-12:00 Edebiyat ve Medeniyet İlişkisinin Estetik Boyutu: Şiir ve Şehir Kültürü

                     Prof. Dr. İbrahim KAVAZ (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi) 

12:00-12:15 Türk Efsaneleri ve Çevre Bilinci

                      Dr. Öğr. Üyesi Şakire BALIKÇI (Mardin Artuklu Üniversitesi)

12:15-12:30 Altay Destanlarında Geleneksel Ekolojik Bilgi

                     Dr. Öğr. Üyesi Gülnaz ÇETİNKAYA (Hacettepe Üniversitesi)

12:30-12:45 Çevre-Kültür İlişkisi Bağlamında Türk Destanlarında Hayvanların Rolü ve Önemi

                      Arş. Gör. Muhammet Nuri CEYLAN (Atatürk Üniversitesi)

12:45-13:00 Soru-Cevap

13:00-14:00 Ara

7. Oturum

Oturum Başkanı Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN

14:00-14:15 Türk Edebiyatında Çevreci Akımların İzleri: Ekofeminizm ve Ekomarksizm

                     Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÜNSER (Kapadokya Üniversitesi)

14:15-14:30 Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirlerinde Tabiat Duyarlığı

                     Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI (İnönü Üniversitesi)

14:30-14:45 Modern Türk Şiirinde Ekolojik Ortam

                      Dr. Ahmet KARAKUŞ (Atatürk Üniversitesi)

14:45-15:00 Ekoeleştirel Kuram Bağlamında Âşık Şiirlerine Bir Bakış: 2021 Orman Yangınları Örneği

                      Yüksek Lisans Öğrencisi Beyza Betül BARGIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

                      Yüksek Lisans Öğrencisi Nur KESKİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

15:00-15:15 Soru-Cevap

15:15-15:30 Ara

Kapanış Oturumu

15:30-15:45 Kapanış Konuşmaları

 

Sempozyum programını PDF olarak indirmek için tıklayınız.